Nhạc Trẻ
Mưa Tháng Sáu Nhiều ca sĩ
Vũ Trụ Huyền Bí Lê Thiện Hiếu
Say Quốc Bảo - Trini
Show Me Lê Thiện Hiếu
Đêm Cường Seven
Difficult Love Drasta - HiT
Tiễn COVID Lê Thiện Hiếu - Bộ Y Tế
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

02
Hungarian sonata

Nhạc không lời

03
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

04
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mưa Tháng Sáu

Nhiều ca sĩ

05
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

06