Nhạc Trữ Tình
Kẻ Đau Tình Mạnh Quỳnh
Ước Mộng Mùa Xuân Mạnh Quỳnh - Dương Huệ
Duyên quê Ái Xuân
Giếng Quê Hồng Hạnh Bolero
Hồng Nhan Tuấn Quang - Dương Sang
Miền Tây quê tôi Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Bài Tình Ca Tân Hôn Mạnh Quỳnh - Dương Huệ
Tội tình Nguyễn Minh Anh
Lý chim quyên Trung Hậu - Hữu Thọ
Chôn Sâu Tình Cũ Mạnh Quỳnh