Nhạc Trữ Tình
Trách Người Duy Minh - Hương Quỳnh
Như đã dấu yêu Đàm Vĩnh Thanh
Kiếp Phù Du Quốc Quốc
Duyên Phận Hồng Phấn
Không Hồng Hạnh
Yêu Thầm Huỳnh Nhật Huy
Hoa Tím Người Xưa Trần Thu Thảo
Nắng Ấm Quê Hương Trọng Tấn - Thanh Hoa