Nhạc Trữ Tình
Trung Thành Theo Chúa Linh Mục Quang Lâm
Tự Tình Khánh Trang
Cò Ơi Từ Như Tài
Sa mưa giông Hữu Thọ
Một Mình Thanh Hiền
Hoa sứ nhà nàng Đang cập nhật
Phận Đời Công Nhân Trần Thu Thảo
Đừng Lìa Xa Em Hồng Hạnh
Câu Hát Tình Quê Thiên Hương - Minh Luân
Con Đò Nghèo Dương Ngọc Thái