Nhạc Trữ Tình
Giọt Lệ Đài Trang Đàm Vĩnh Hưng - Hoài Lâm
Chào mùa xuân mới Trường Sơn - Kim Thư
Cánh Thiệp Đầu Xuân Phương Anh Bolero
Đường Xưa Thanh Cường
Ngày Vui Qua Mau Đàm Vĩnh Hưng - Quốc Thiên
Bội Bạc Đào Phi Dương
Làm Quen Quỳnh Vy - Đăng Nguyên
Nếu Một Mai Anh Giã Biệt Kinh Kỳ Hồ Quang Lộc - Lý Thu Thảo
Tân Cổ Quán Nửa Khuya Châu Thanh - Lâm Bảo Phi
Tình Đẹp Lý Thu Thảo
Tình Phương Nam Khánh Duy - Kim Linh
Lac troi hanh phuc Lưu Kỳ Phong