Nhạc Trẻ
Nhỏ Ơi (Cover) Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
Kỷ Niệm Học Trò Nguyễn Đình Vũ - Tâm Minhon
Dĩ Vãng Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Chẳng Hay Âm U Tùng Trần - Chou
Bay Cùng Bay Văn Mai Hương - Tuimi
Hương Ngọc Lan (Noo's Chill Night 3) Noo Phước Thịnh - Mỹ Linh
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Sài Gòn Đau Lòng Quá Hứa Kim Tuyền - Hoàng Duyên
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

01
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

02
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

05
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

06
07
Tết Này Con Sẽ Về

Bùi Công Nam

03
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

04
Âm Thầm Bên Em.

Sơn Tùng M-TP

05
Tết Bình An (Remix)

Hana Cẩm Tiên

06
Ai Cùng Em

Phúc Hoàng

07