Nhạc Trữ Tình
Gót Phiêu Du Bảo Nguyên
Hái hoa rừng cho em Mỹ Hương - Đông Nguyễn
Ngày Xuân Thăm Nhau Hồng Phượng - Khánh Bình
Tủi phận Dương Chấn Huy
Tình Yêu Của Chúa Linh Mục Quang Lâm
Tri Ân Phật Thích Ca Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Trách ai vô tình Nhật Nguyệt Band
Em quên điệu lý tình quê Hoàng Mập - Đông Dương
Đường Xưa Thanh Cường
Con Thuyền Không Bến Đàm Vĩnh Hưng
Dấu Tình Sầu Thanh Hiền
Thề non hẹn biển Dương Đình Trí - Thanh Ngân