Nhạc Trữ Tình
Chị Có Chồng Đinh Kiến Văn Fortune
Nối Lại Tình Xưa Đông Nguyễn - Lâm Thi
Câu Chuyện Đầu Năm (New Ver.) Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân
Nhớ Nhau Hoài Đăng Nguyên
Lá thư cuối cùng Đông Nguyễn
Nghiệt oan Duy Thanh
Anh ở Đầu Sông Em Cuối Sông Hồ Quang Lộc - Diễm Quỳnh
Tủi Phận Diệu Thắm
Nỗi Niềm Quang Dũng
Thân Phận Nghèo Hương Ngọc Vân
Đêm tóc rối Hoàng Kim - VŨ HẢI
Nỗi buồn gác trọ Hoàng Hải Đăng