Nhạc Trẻ
Bao Nhiêu Tổn Thương Lương Chấn Nam
hai mươi hai (22) Hứa Kim Tuyền - Amee
Chúc Em Hạnh Phúc Hồ Quang Hiếu
Túp Lều Vàng Nguyễn Đình Vũ - Ut Nhi Mino
Hoa Hồng Hà Anh Tuấn
Ánh Dương Tàn NevaDie - TBEAR
Gánh Hàng Rong Lưu Ánh Loan
Tâm sự tuổi 30 Trịnh Thăng Bình
Góc Phố Trong Tim Hồ Văn Quý - Cassano
Về Đây Em Lo Huỳnh Ái Vy
Em Đợi Ai anh Phúc