Nhạc Trữ Tình
Tình Xưa Trang Anh Thơ
Tấm lá của mẹ Hoàng Kim Long
Khúc Ca Belem Linh Mục Quang Lâm
Quay Về Hùng Thanh
Phố Vắng Em Rồi Ngọc Sơn - Đông Nguyễn
Về Đồng Lê Trần Nguyên Thắng
Rau Dền Mồng Tơi Thiên Trường
Ai Thương Yêu Em Đào Phi Dương
Yêu Một Mình Đoàn Minh - Ý Như
Đôi Ngã Chia Ly Khưu Huy Vũ - Hà Thúy Anh