Nhạc Trẻ
Tuổi Trẻ Có Được Gì Nhiều Ca Sĩ - ASC
Những Tiếng Thở Dài Nguyễn Đình Thanh Tâm
Bài Hát Trà Sữa Nhiều Ca Sĩ - Jason Ehh
Mama MC Ape
Butterfly Kim Kunni
Tonight LT Midside - Tetrix
Bên Trái Kiên Trịnh
SUZIE Suzie Nguyễn
Nếu Đã Không Còn Yêu LT Midside - Joke D
Không Phải Em Đàm Vĩnh Hưng