Nhạc Trẻ
Ngày Nào Pink Frog
Điều Diệu Kì Kim Kim (Gà)
Mục rã Tùng Dương
Có Cô Em Bím Song Song TG9X Thái Dương
CHOICE ASC - BANG
Em Này Gin Tuấn Kiệt - Puka
Anh thì không Hoàng Châu
Nhu Mì Jaigon Orchestra - tú tú
Love Me More The Sheep
HTV3 VCC Left Hand
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05