Nhạc Trẻ
Rock LoveP DEEPLE D
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Gác Lại Âu Lo Miu Lê - Da LAB
Mỏng Manh Nhiều Ca Sĩ - Hat De
Cần Một Không Hai (Cần 102) Mắt Ngọc - Mr White
Chia Tay Tình Đầu Minh Trang Lyly - Đinh Quang Minh
Tình Đẹp Mùa Chôm Chôm 3 Bằng Cường - Phương Nhạc
Cơn Mưa Rào Văn Mai Hương - Negav
Chào "m" Phạm Đình Thái Ngân