Nhạc Trẻ
Đừng Buông Tay Em Mai Phương - Nguyễn Đình Vũ
Cô Đơn Tùng Dương
Nicotin Vibin Anh Fire - Icy Nirvana
Bài Hát Dành Cho Hà Nội Mai Fin - Đoàn Minh Quân
Xuân Không Màu Anie Như Thùy
Giữ Mãi Niềm Tin Thanh Thanh - HOAN KIỀU
Không cảm xúc Mai Phương
Vòng Tròn Tùng Dương
Giấc Mơ Tùng Dương
Hàng Xóm Anh Tú - Lyly