Nhạc Trữ Tình
LK Thói Đời Nhiều Ca Sĩ - Đăng Nguyên
Đừng Nói Xa Nhau Trang Anh Thơ - Nguyên Sang
Trên mảnh đất tình người Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Mộng Ước Đôi Ta Hồng Quyên - Puol Lê
Cà Phê Ruộng Thuý Ngân - Châu Trường Phúc