Nhạc Trẻ
S.O.S Tùng Dương
Mười Năm (Live) Ngọc Linh - Đen
Lối Nhỏ Đen - Phương Anh Đào
Hallo Quách Tuấn Du - Ngọc Sơn
365 Missing You Trọng Hiếu
Thương Thân Hana Cẩm Tiên - Khánh Ân
Kết Thúc Nguyễn Đình Chương
Diễn Viên Tồi Nhiều ca sĩ
Ai Cũng Hối Tiếc Lương Chấn Nam