Nhạc Không Lời
Du Kích Sông Thao Nsut Văn Vượng
Love Is Faraway Vũ Đặng Quốc Việt
Tanz Im Oktober Falk Zenker
Opus 410: No. 2 Nicolas Horvath
Time Ngô Hoàng Phúc
New Horizon Ngô Hoàng Phúc
Empty (Live Set) Tiên Tiên
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

01
Đừng Hơn Thua

Phạm Trưởng

02
FALL IN LOVE

DYOR - Crou

03
Why Not Me?

Enrique Iglesias

05
Señorita

Shawn Mendes - Camila Cabello

03
Mashup Phai Dấu Cuộc Tình

Saka Trương Tuyền - Khưu Huy Vũ

05