Nhạc Trữ Tình
Chiều Không Em Minh Chuyên - Phương Phạm Guitarist
Lac troi hanh phuc Lưu Kỳ Phong
Duyên Kiếp Cẩm Như - Huỳnh Bá Thanh
Xuân Về Đám Cưới Đôi Ta Trường Sơn - Kim Thư
Đưa đò Lê Sang
Xuân Tình Ngọc Ánh
Nhớ Ngoại Võ Hoàng Lâm
Phương Xa Nhớ Mẹ Lê Sang - Huỳnh Nguyễn Công Bằng
Về Thăm Má Miền Tây Kha Thi - Hằng Ni
Độc hành ca Hoàng Hải Đăng