Nhạc Trữ Tình
Cảm Tạ Chúa Nguyễn Hoàng Nam
Diễm Xưa Đàm Vĩnh Hưng
Nỗi Buồn Mẹ Tôi Dương Hồng Loan - Bé Huỳnh Thiện Mỹ
Người phu kéo mo cau Uy Huy Thái - Miu Khả Thy
Trách Ai Vô Tình Phương Thanh
Tình Lỡ Diễm Thùy
Vu Lan Tình Mẹ Võ Nam Nhân
Hồng nhan Tuấn Quang
Giận Anh Làm Gì Quách Thành Danh
Nhớ Ngoại Võ Hoàng Lâm
Thành Phố Mưa Bay Tố Đoàn - Hương Ngọc Vân