Nhạc Trữ Tình
Dòng Đời Phương Mỹ Chi
Giấc Mơ Cánh Cò Phương Mỹ Chi
Hãy Quên Anh Khánh Duy Khương
Tam Bái Tô Tài Năng
Giá Như Ngày Xưa Tô Tài Năng
Hoa Cài Mái Tóc Diễn viễn Linh Tý - Nguyễn Thiên Kim
Bài Thánh Ca Buồn Dương Kim Phượng
Đắp mộ cuộc tình Trương Phi Hùng