Nhạc Trẻ
Cô Đơn Hoàng Rapper - Hồ Quang Hiếu
WOLF VP Bá Vương
nuocmatroitungdong Vũ Phụng Tiên - Tempo G
Say Beat Tuan Anh NevaDie - SanV
Thay Tôi Yêu Cô Ấy Lương Chấn Nam
OK Em Buồn Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
Yêu Để Rồi Chia Tay Hoàng Thiên Huy
A.L.P.C (ANH LÀ PHI CÔNG) Andree Right Hand - JC Hưng
A.L.P.C. Andree Right Hand - JC Hưng