Nhạc Trẻ
Vì Ai Xám - MC Wiz
Anh Đang Nhớ Em Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Hồ Đồ Thành Ber
REEVES Nhiều ca sĩ
Như Hai Người Dưng Lương Chấn Nam
Ê Sắc Ế Nhiều Ca Sĩ - Trung Ngon
Bạn Có Tin Vào Cổ Tích Không La Hồng Đức - Trâm Lê
Đừng Đổ Lỗi Bọn Trẻ Hoàng Yến Chibi - B Ray
Ngải Tình Thủy Tiên
I'M OK Changmin Hoàng
Chợt Khóc Bằng Cường