Nhạc Trẻ
Anniverse Linh Thộn
Lạc Thì Sao Kiều Phạm
Em Đang Làm Gì Đấy Quang Anh Rhyder - Feliks Alvin
Chơi Vơi Feliks Alvin - Allen
Yêu Đi Anh Ơi Kiều Phạm - Quang Anh Rhyder
Chơi Vơi (Hiphop Remix) Feliks Alvin - Allen
In The Dark Feliks Alvin - Mimi.
Khi Ta Chán Nhau Hương Giang - Phạm Hồng Phước
Nàng Ơi LeeKen - Cần Vinh