Nhạc Trẻ
Mê Cung Tình Băng Tình
REPLACEMENTS VCC Toska
Mùa Xuân Gọi Mình Yêu Nhau Gin Tuấn Kiệt - Juky San
Say Hola Nhiều Ca Sĩ - Zunni Hoàng Tùng Anh
Ngày Thiếu Anh Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
Mùa Thu Năm Ấy Hồ Trung Dũng
Duyên Trời Lấy Chung Thanh Duy - Cowvy
Sao Anh Không Nhận Ra Dương Thuỳ Linh