Nhạc Trữ Tình
Xa Nhà Lâm Bảo Dương
Tội tình Nguyễn Minh Anh
10 Năm Chữ Tình Chữ Nghĩa Khưu Huy Vũ - Lê Như
Lan Và Điệp 4 Thúy Hằng Hana
Lý Ngựa Tình Thiêng Lê Sang - Kim Chi
Tình Thắm Duyên Quê Quách Thành Danh - Dương Hồng Loan
Bài Ca Tết Cho Em Từ Như Tài
Ai Cho Tôi Tình Yêu Hương Ngọc Vân
Cho Vừa Lòng Em Diễm Thùy - Dương Sang