Nhạc Trữ Tình
Tình xưa Nguyễn Tâm
Bong Bóng Bay Nhã Trúc - Phong Đạt
Chiều Cuối Tuần Lâm Bảo Phi - Phước Lộc
Ghen Vợ Khưu Huy Vũ - Lê Như
Bỏ Quê Tú Vy - Dương Nghi Đình
Chiều Đồng Quê Khưu Huy Vũ - Lưu Ánh Loan
Hạ Thương Phước Lộc