Nhạc Trẻ
Anh Đang Làm Gì Thỏ - HarryNguyen
Không Một Ai Trong Cả Hai Jason Việt Tiến - Hằng Bơ
Đường Một Chiều Magazine - Huỳnh Tú
Buông Linh Vam
Từ Khi Nào Nhiều Ca Sĩ - Minh Triều
Ngỏ Lời Suni Hạ Linh
Tell Me Plz KirosD - Sticker T
Yêu Nhật Thủy
Tình Đầu Là Hoàng Phong - Yiu
Hồi Ức Buồn Nachi Khang - Hoàng Thịnh
Không Một Ai Bằng Em Nhiều Ca Sĩ - Kang