Nhạc Trẻ
Đau Chẳng Thể Ngờ Lý Tuấn Kiệt (HKT)
Việt Nam Tử Tế Tóc Tiên - DTAP
Anh Là Ai Trịnh Thăng Bình
Em Là Kẻ Nói Dối Lương Chấn Nam
Ba Ơi Đừng Xa Mẹ HamLet Trương
Real Love JustaTee - Kimmese
Broken Naggie - Zang
Sau Chia Tay K (Kiệt Nguyễn) - Drox D
Ngày Anh Ấy Nói HamLet Trương - Hứa Phong