Nhạc Trẻ
Em Về Tóc Xanh Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Ngày Ấy Sẽ Đến Hồ Quang Hiếu
10 Năm Sau KirosD - JirenK
Nhớ Nhà Nguyễn Đình Chương
Trái Tim Đàn Ông Châu Việt Cường - Lâm Chấn Huy
Hẹn Em Ở Lần Yêu Thứ 2 Đặng Tuấn Vũ - Nguyenn
Rã Đông Tình Yêu Sayhijudy - Jackmafia