Nhạc Trữ Tình
Cái duyên cái nợ cái tình Nhã Phương - Hồ Quang Lộc
Tự Tình Sông Vệ Pham Thanh Liem
Ba Tháng Tạ Từ Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Quê hương ba miền Khưu Huy Vũ - Ngọc Hân
Phận Buồn Con Gái Hương Ngọc Vân
Lời Nguyện Cầu Thanh Ngọc Tiến
Sầu tím thiệp hồng Giao Linh - Huỳnh Tuấn Sang
Yêu Một Mình. Nguyễn Hồng Ân
Nuốt Lệ Mà Đau Thiên Trường