Nhạc Trữ Tình
Mất Cha Võ Hoàng Lâm
Phụ Bạc Đam San
Phận tơ tằm Bình Tinh - Khang Lê
Qua Cơn Mê (Tân Cổ) Võ Minh Lâm - Thu Vân
Con Gái Của Mẹ Thùy Dương - Phi Loan
Thương Về Miền Trung Quang Đại - Thi Phượng
Nơi BêLem Linh Mục Quang Lâm
Lý Mừng Xuân Phương Lan - Lưu Quang Bình
Đêm Buồn Phòng Trọ Trương Phi Hùng
Vẫn Mong Người Về Hoàng Minh Thắng