Nhạc Trữ Tình
Thương Lại Càng Thương Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Nếu Con Linh Mục Quang Lâm
Giã Từ Đàm Vĩnh Hưng
Bọt biển Dương Đình Trí - Thanh Ngân
Tình Cha Ngọc Khang
Xin Trả Cho Em Vy Thúy Hằng - Hứa Văn Cường
Gió Về Miền Xuôi Lương Gia Cường
Từ giã thơ ngây Hoàng Như Ngọc - Cao Phi Long
Vắng Nguyễn Đình Chương
Lòng Mẹ Khánh Bình
Cùng Em Đi Lễ Hội Trà Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ