Nhạc Việt
That Girl Trần Ngọc Bảo
Mùa Hoa Cải Bích Hồng
Khi Ra Đi Hà Okio - Nguyễn Phạm Thùy Trang
Vắng Anh (Without You) Hà Okio - Nguyễn Phạm Thùy Trang
Chiếc Bụng Đói Bé Hoàng Gia An
Bố Trẻ Con Beat Trịnh Đình Quang
MaMa Việt AThen
Hãy Thương Vợ Nhiều Châu Khải Phong - Hoàng Y Nhung