Nhạc Trẻ
Anh Là Người Xấu BlackBi - T Team
Chơi Vơi Feliks Alvin - Allen
Mưa Đêm Phát Hồ
Đại Minh Tinh Văn Mai Hương - Hứa Kim Tuyền
Cục Cưng Hữu Ngọc Diệu - Long Hoàng
Anh Chỉ Có Xe Đạp Thôi Bách Neul - Hùng Hào Hoa
Chạy Đi Đâu Con Sâu Nhiều Ca Sĩ - Pink Frog
Xuân Vui Nguyễn Đình Chương
Tôi Sẽ Không Yêu Hoàng Minh Thắng
Hồi Tưởng HamLet Trương