Nhạc Trẻ
Đêm Nhớ Em Koushen - TrungNguyen
Lời Ru Cho Con Hằng Bingboong
Dalat Thoai 004
Sẽ Có Nhiều Khi Hưng Cao - Jay Bach
Hữu Tình Lương Bích Hữu
Hôn Vào Môi Trâm Anh - Mato
Cơn mưa chiều Hồ Quang Hiếu
Liệu Em Đã Có Ai Chưa? Liêu Hưng - Mr White
Hơi Thở Ngày Xuân Nguyễn Đình Chương
Cần Một Không Hai (Cần 102) Mắt Ngọc - Mr White
Tuổi Hồng Mắt Ngọc
Một Que Diêm Một Ước Mơ Mắt Ngọc - Mây Trắng