Nhạc Trữ Tình
Lạy Phật Quan Âm Phương Mỹ Chi
Xót Xa Vũ Phong Sơn
Họa Hình Kiếp Nhân Sinh Trường Sơn - Đại Đức Thích Nhuận Thanh
Cùng Em Đi Lễ Hội Trà Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Hai Mùa Noel Quỳnh Như
Không Màu Quốc Bảo - Phạm Hoài Nam
Phố Vắng Em Rồi Ngọc Sơn - Đông Nguyễn
Quãng Ngãi Ta Về Đăng Anh - Thủy Hương
Bước Ngài Đi Qua Linh Mục Quang Lâm
Giận hờn Đăng Anh