Nhạc Trữ Tình
Đêm Tóc Rối Trần Thu Thảo
Khắc Đàm Vĩnh Hưng
Quân Tử Cố Hương Lai Tô Tài Năng - Trần Linh Linh
Ngài Mãi Yêu Con Linh Mục Quang Lâm
Sến Duy Cường Bolero
Nước Mắt Của Mẹ Dương Nghi Đình
Phố Núi Chiều Xuân Dương Hồng Loan
Vu Lan Nhớ Mẹ Kim Ny Ngọc
Tình Ca Nhung Nguyên Hà