Nhạc Trữ Tình
Quê Hương Mùa Xuân Huỳnh Thái Sang
Mãi Nhớ Ơn Cha Lê Phương Bình
Bạc trắng lửa hồng Trương Phi Hùng
Áo Mới Cà Mau Trần Thu Thảo
Dĩ Vãng Trong Mưa Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Chiếc Xuồng Dương Ngọc Thái - Cẩm Ly
Phút Cuối Cẩm Ly - Quốc Đại
Góp Lá Mùa Xuân Ngô Quang Vinh
Tiếng Sét Ái Tình Trần Nhật Quang
Lk Trăm Nhớ Ngàn Thương Cẩm Ly - Quốc Đại