Nhạc Trữ Tình
Tổ Ấm Tô Tài Năng - Kim Linh
Chuyện Hoa Sim Khánh Bình
Ngại Gì Sơn Hạ
Đêm Đông Tuệ Linh
Biển Tình Tuệ Linh
Xin trả cho em Quang Minh - Diễm Quỳnh
Xuân Trên Đất Khách Vương Bảo Tuấn
LK Nghèo 2 Nhiều ca sĩ
Hoa Trinh Nữ Lương Quốc Thiên
Xuân Quê Tôi Dương Hồng Loan - Khánh Bình