Nhạc Trẻ
Something To Say Nhiều ca sĩ
Em Bỏ Hút Thuốc Chưa (Cover) Nguyễn Đình Vũ - Chung Thanh Duy
Hay Là Mình Cưới Nhau Đi Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Confused Billis - Ái (Nguyễn Minh Xuân Ái)
Mẹ Em Nhắc Anh HamLet Trương - Orange
Yêu Là Cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng
STAY LOVE DonTony - RexP
Duyên Thầm Yến Ly - Dương Cường
FALLEN Hustlang Roki - Benly