Nhạc Trữ Tình

Đêm tâm sự MC Tuấn Khoa
Thao Thức Vì Anh Lê Thu Uyên
Đắp Mộ Cuộc Tình Trịnh Nam Phương
Yếm Huyền Trang Sao Mai 2013
Xóm Đêm Lâm Minh Thắng
Tựa Đóa Sen Ngời Huyền Trang Sao Mai 2013
Lk Biển Tình Đan Trường
Đêm Tâm Sự Thiên Quang - Tuấn Quang
Người Đi Ngoài Phố Thế Anh - Hoàng Thiên Khánh