Nhạc Trữ Tình
Xuân vạn niên Hồ Hưng Dũng
Tơ Hồng Lê Sang - Lưu Ánh Loan
Hái Hoa Rừng Cho Em Cao Hoài Đông
Hạ Chờ Minh Trường
Tình quê sông nước Khánh Duy - Phương Dung
Trả lại em Giáng Tiên
Cây đàn bỏ quên Dương Triệu Vũ - Khánh Du
Sông Quê Khang Lê
LK Tình Nghèo Có Nhau - Mộng Ước Đôi Ta Lý Diệu Linh - Ân Thiên Vỹ