Nhạc Trẻ
Lỡ Liêu Hưng - Mr White
Vẫn nhớ tình xưa Vân Quang Long
Nghiện Kyle - LNG
Em Đã Khóc Hoàng Yến Chibi
OK Em Buồn Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
Biết Phải Làm Sao Hoàng Yến Chibi
Ngày Thiếu Anh Hoàng Yến Chibi - Dư Quốc Vương
Như Gió Với Mây Lương Chấn Nam
Tự Nhiên Hồ Ngọc Hà
Hạ Sang RayT - Sob3k