Nhạc Trẻ
Yêu Là Thế Hồng Dương - TanmaiK
Trai Nghèo Lương Chấn Nam
Buông Xuôi Hy Vọng (A.W Remix) Kalee Hoàng - Thành Tar
Em Cũng Thế Lý Tuấn Kiệt
Thành Bại Do Mình Dương Nhất Linh - Phương Nguyễn
Những Câu Chuyện Cũ Mèm Quốc Bảo - Hồ Tiến Đạt
Mỹ Nhân (Ballad Ver.) Lương Chấn Nam
Đến Một Lúc (Ver. 2) Hàn Trương - JungLy
Chiếc Áo Mới Lương Chấn Nam
Mưa Kỉ Niệm Beat Nguyễn Đình Dũng