Nhạc Trữ Tình
Tình cha Thanh Tuấn - VŨ HẢI
Bàn Tay Trăm Năm Vũ Phong Sơn
Thuơng Cô Út Đèo Như Ý - Khưu Huy Vũ
Vó ngựa trên đồi cỏ non Trung Hậu - Khang Lê
Cỏ úa Khánh Du - Quý Bình
Cây đàn bỏ quên Dương Triệu Vũ - Khánh Du
Nhẫn Cỏ Cho Em Chế Thanh - Lê Sang
Phận Bạc Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Thư Gửi Bạn Bảo Nguyên - Giang Đông