Nhạc Trữ Tình
Tụi Nó Hồ Việt Trung - Âu Nam Thái
Kiếp Mồ Côi Ngô Diễm My
Yêu Em Cô Gái Bạc Liêu Ngô Diễm My - Huy Thái
Đưa Em Vào Hạ Khưu Huy Vũ - Khánh Bình
Mùa xuân đầu tiên Tống Hạo Nhiên
Cô Hàng Xóm Nhiều ca sĩ
Cõi Nhớ Diễm Thùy