Nhạc Trữ Tình
Không Bao Giờ Quên Anh Dương Ngọc Thái - Tuyết Vân Hà
Sông Quê Khang Lê
Đêm Vắng NSUT Minh Quang
Thư Gửi Bạn Bảo Nguyên - Giang Đông
Xin Trả Lại Em Nguyễn Linh
Sám Nguyện Diệu Đan
Không Đánh Mà Đau - Sao Nỡ Mình Ơi Dương Ngọc Thái - Sơn Hạ
Cái Xác Không Hồn Lương Gia Cường
Lạnh Trọn Đêm Mưa Lê Tiến Ngọc
Để Trả Lời Một Câu Nói Tuấn Quang - Ngoc Thuong
Tình Em Tháp Mười Trang Anh Thơ - Giáng Tiên
Tủi Phận (Live) Hà Sỹ Hiếu