Nhạc Trữ Tình
Ru Trọn Giấc Mơ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Nội Tôi Mạnh Quỳnh
Mười Thương Chín Nhớ Thạch Thảo - Vũ Hoàng
Cung đàn có em Ngọc Đức - Phong Thái Phương
Kiếp đam mê Đông Quân
Lỡ Hẹn Ngọc Sơn
Công Ơn Cha Mẹ Thích Trung Đạt