Nhạc Trữ Tình
Vùng Lá Me Bay Lưu Ánh Loan
Tình Yêu Bolero Quỳnh Như
Hồi Âm Hồng Phượng - Huỳnh Thật
Chuyện Chúng Mình Huy Thái - Thành Nguyên
Tiền Hoàng Công Danh
Khi em ra đi Yến Phương
Hãy Về Cùng Em Lý Thu Thảo
Chuyện Ba Người Đoàn Minh - Lưu Ánh Loan
Đời Người 4 Dương Nghi Đình
Sông Quê Thiên Hương - Minh Luân