Nhạc Trữ Tình
Mắt Biếc Quang Hà - Kiwi Ngô Mai Trang
Đèn Khuya Đàm Vĩnh Hưng
Khóc thầm Trường Sơn
Trái ngang tình ta Hoàng Lê Hải
Quán Nửa Khuya Hương Ngọc Vân
Ước Hẹn Nguyễn Hoàng Nam - Tina Ngọc Nữ
Sông Quê Lê Sang - Kim Thoa
Thao Thức Vì Em Khưu Huy Vũ - Dương Hồng Loan
Tình Chàng Ý Thiếp Hoàng Linh - Cao Hoàng Nghi
Tiếng thạch sùng Giang Bích Ngọc